Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spoedgeval

Parkinson

fysio

Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Het gevolg hiervan is dat mensen anders gaan bewegen. Vaak wordt dit gezien aan bevende-, langzame- of stijve bewegingen.

Fysiotherapie kan mensen met Parkinson helpen met het voorkomen, stabiliseren of verminderen van problemen in het dagelijks functioneren met bewegen.

Stroomz biedt zowel individuele als groepstherapie hiervoor aan. In de groepstherapie wordt de nadruk gelegd op samen oefenen en blijven bewegen. Bewegen heeft een zeer positief effect op kwaliteit van leven met de ziekte van Parkinson.

Maak hier uw afspraak